Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

งานวันเด็ก 2552 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

คณะผู้มีเกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด

งานการประชุมวิชาการประจำปี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

มหกรรมเกษตรรวมใจ 2009 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ

ชุดตรวจสอบเอนไซม์ คว้ารางวัล Silver Medal Award

SME ชี้ช่องรวย ตอน Higher Enterprises Co.,Ltd.

ชุดทดสอบสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม งานวิจัยสู่การผลิตของมก. (ไทยรัฐ)

Hii-M Test ชุดทดสอบสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม นวัตกรรมไทย (ฐานเศรษฐกิจ)

ชุดทดสอบสารปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนมฝีมือคนไทย (คมชัดลึก)