Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Events>>มหกรรมเกษตรรวมใจ 2009 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • P1020807

  บรรยากาศหน้างานมหกรรมเกษตรรวมใจ 2009 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                     

  22-25 มกราคม 2552 ณ. MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ

  P1020796 P1020797
  P1020798 P1020799

  บรรยากาศบริเวณรอบงานมหกรรมเกษตรรวมใจ 2009

  P1020803

  สามบูรพาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  1. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 2. พระช่วงเกษตรศิลปาการ 3. หลวงอิงคศรีกสิการ

  P1020803

  พืชผลทางการเกษตรตกแต่งภายในงาน

  P1020808

  ต้นนนทรี และจักรยาน สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  P1020787(1) 

  P1020864 P102079411

  P1020845

  คุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  P1020858 P1020858
  P1020782 P1020819
  P1020829 P1020841
  P1020869 P1020870

  บรรยากาศผู้เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธของบริษัทฯ

  P1020876

  คุณโทณิวัฒน์ พันธ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการเสวนาเรื่อง การจัดการองค์ความรู้ จากสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

  P1020882 P1020913
  P1020917 P1020922

   ดำเนินรายการเสวนาโดยคุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  P1020988

  ดร.อมรา ชินภูติ สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ กรมวิชาการเกษตร ผู้วิจัยชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซิน  

  P1030001 P1020812

  ชุดตรวจสอบสารแอฟลาทอกซินสำเร็จรูป ที่บริษัทฯจัดจำหน่าย

  P1020970

   นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  P1020965 P1020967

  การแสดงชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดยน้องนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  P1020945 P1020964
  P1020980 P1020983

  ร่วมเป็นพิธีกรในบรรยากาศพี่ๆน้องๆแบบชาวเกษตรของเรา 

  P1020934

  รับของที่ระลึกแสดงความขอบคุณจากตัวแทนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  Salekit_edit

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<