Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20080308154020.jpg

20090130153825.jpg
ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้
20090130153910.jpg
ใช้หลักการ Immuno Chromatography Test
20090130153928.jpg
หยดน้ำคั้น 3 หยด อ่านผลภายใน3-5 นาที
20090130153949.jpg
กล้วยไม้ที่ติดเชื้อไวรัส
20090130154007.jpg
กล้วยไม้ที่ติดเชื้อไวรัส
ความสำคัญของโรคไวรัสต่อกล้วยไม้

          โรคไวรัสต่อกล้วยไม้ทำให้กล้วยไม้พันธุ์ที่อ่อนแอมีอาการปื้นที่ใบ ดอกด่าง ช่อสั้น แผลตายบนใบ ใบด่าง ยอดบิด ต้นทรุดโทรม การสะสมโรคไวรัสในเรือนกล้วยไม้ จะเป็นแหล่งกระจายโรคไปยังกล้วยไม้พันธุ์อื่นๆ ทำให้เกษตรกรมีความเข้าใจผิดว่าอาจเกิดจากแมลง เชื้อราหรือแบคทีเรีย จึงใช้สารเคมีในการกำจัด ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประเทศคู่ค้าบางประเทศมีมาตรการห้ามนำเข้าต้นที่เป็นโรคและต้องได้รับใบรับรองปลอดเชื้อไวรัสและอาจจะใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

โรคไวรัสของกล้วยไม้

          1. Cymbidium mosaic virus (CyMV) อยู่ในกลุ่ม Potexvirus มีรูปร่างป็นท่อนยาวคด (flexuous rod) ขนาดยาวประมาณ 18-20 x 450-550 นาโนเมตร อยู่ในน้ำคั้นที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลา 32 วัน ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ดและไม่มีแมลงพาหะ แต่ถ่ายทอดได้โดยการสัมผัสกับน้ำคั้นของต้นที่เป็นโรค

          2. Odontoglossum ringspot virus (ORSV) เป็นไวรัสที่จัดอยู่ในกลุ่ม Tobamovirus มีรูปร่างเป็นท่อนตรง (stip rod) ยาวประมาณ 18-25 x 280-325 นาโนเมตร มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถทนอุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที ในสภาพน้ำคั้นพืช สามารถอยู่ในน้ำคั้นได้นานกว่า 1 เดือน ถ่ายทอดโดยการสัมผัสกับน้ำคั้นของต้นเป็นโรค ไม่ถ่ายทอดทางเมล็ดและไม่พบว่ามีแมลงพาหะในธรรมชาติ เชื้อนี้ทำให้เกิดโรคในสกุลต่างๆได้

ประโยชน์ของชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้

          ชุดทดสอบไวรัสกล้วยไม้สามารถตรวจเชื้อไวรัสอันเป็นสาเหตุของโรคใบด่างและจุดประ ดำ ของกล้วยไม้ (CyMV) และ (ORSV) ใช้เป็นชุดตรวจภาคสนาม เกษตรกรหรือผู้ปลูกกล้วยไม้สามารถนำไปใช้ตรวจไวรัสของกล้วยไม้ได้สะดวก รวดเร็ว เพียงบดตัวอย่างกล้วยไม้ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ในถุงพลาสติกบดตัวอย่าง แล้วหยดน้ำคั้นพืชลงในช่องรับน้ำคั้นของตลับ 3 หยด อ่านผลของปฏิกิริยาได้ใน 3-5 นาที ทำให้วินิจฉัยการเป็นโรคได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจเลือกต้นพันธุ์ปลอดเชื้อไวรัสไปขยายพันธุ์ได้ทันที เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสทั้งสองชนิดนี้ในกล้วยไม้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองการปลอดเชื้อให้กับเกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้ เป็นการสนับสนุนการส่งออกต้นกล้วยไม้และยังเป็นการยกระดับคุณภาพของวงการกล้วยไม้ของประเทศไทย ให้มีเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านการอารักขากล้วยไม้ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ขนาดชุดทดสอบ

          1 กล่อง มี 20 ตัวอย่าง

การเก็บรักษา

          เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ได้นาน 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<