Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Livestock and Aquaculture Test Kits>>ชุดทดสอบในฟาร์มกุ้งและไก่>>ชุดทดสอบไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole Test Kit)
 • header_20080311135239.jpg

  ประโยชน์ของชุดทดสอบ

            1. ใช้ทดสอบเบื้องต้นในภาคสนาม โดยทำเป็น Chemical Color test ตรวจง่าย สะดวก ทราบผลเร็ว

              2. สนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้สารเคมีในฟาร์มกุ้ง และไก่ สนับสนุนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ณ ด่านศุลกากร ในการตรวจสอบเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีกึ่งสำเร็จรูปนำเข้า

              3. สนับสนุนการแก้ปัญหาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

              4. ลดงานการตรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้น คงไว้เฉพาะการตรวจยืนยันในห้องปฏิบัติการ

  จำนวนตัวอย่างที่ตรวจได้/ชุด

            20 ตัวอย่าง

  ความไวของชุดทดสอบ

            ปริมาณต่ำสุดที่ตรวจได้ 100 ไมโครกรัม

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<