Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20080421194847.jpg

20080421200827.jpg
ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor
20080421201007.jpg
ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor
20080421201140.jpg
ชุดทดสอบไข้หวัดนก H5 และ AIV ในแบบ Rapid Immunochromatographic Test Kit และแบบ Biosensor
20080421201615.jpg
Innova GOLD AIV ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดนก AIV ชนิดให้ผลอย่างรวดเร็ว
     วิจัยและพัฒนาโดย ศ.พญ.ธารารัชต์ ธารากุลและคณะ โดยการสนับสนุนของศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักการ      ชุดตรวจ Innova GOLD AIV เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนที่มีความจำเพาะต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก AIV (H1,H3,H5,H7,H9) ให้ผลการตรวจอย่างรวดเร็วและแม่นยำภายใน 5 นาที อ่านผลได้ด้วยตาเปล่า และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

     ใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนก AIV (H1,H3,H5,H7,H9) ในสัตว์ปีก โดยใช้สิ่งส่งตรวจชนิด allantoic fluid หรือ viral cell culture fluid ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเชื้อไข่ฟักหรือในเซลล์เพาะเลี้ยงเชื้อ หรือใช้สิ่งส่งตรวจชนิด cloacal swab หรือ tracheal swab จากสัตว์ที่ป่วยหรือตาย

ประสิทธิภาพและผลการใช้งานของชุดตรวจ

     ชุดตรวจนี้ ใช้โมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะมากต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก AIV (H1,H3,H5,H7,H9) และไม่ทำปฏิกิริยากับเชื้อ กลุ่มบีและซี รวมถึงเชื้อก่อโรคอื่นๆ สามารถใช้ตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคในสัตว์ ซึ่งมีประโยชน์ในการควบคุมเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อ ชุดตรวจหาแอนติเจนรูปแบบนี้เป็นชุดตรวจแบบที่นิยมใช้มากที่สุดในการตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ของทั้งคนและสัตว์ โดยเป็นวิธีที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ (OIE) และองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) เป็นวิธีตรวจเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อบอกผลอย่างรวดเร็วว่ามีการติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่

     ชุดตรวจ Innova GOLD AIV antigen ได้ถูกพัฒนาให้มีความจำเพาะต่อเชื้อ Influenza A(H1,H3,H5,H7,H9)  ในการทดสอบกับ viral culture fluid ที่ได้จากการเลี้ยงเชื้อไวรัส จำนวน 3 field isolates โดยการเจือจางลงไปทีละ 10 เท่า (10-fold dilution) ก่อนนำมาทดสอบ พบว่าชุดตรวจนี้สามารถทดสอบได้ถึง 0.003-0.128 HAU

     ชุดทดสอบหาแอนติเจนนี้ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพ และพบว่ามีความแม่นยำและน่าเชื่อถือสูง (clinical performance) โดยมีความไว 84% และมีความจำเพาะ 100% โดยไม่ทำปฏิกิริยากับเชื้อนิวคาสเซิล

ส่วนประกอบของชุดตรวจ

ชุดตรวจแต่ละกล่องสามารถตรวจได้ 20 ตัวอย่าง มีอุปกรณ์สำหรับตรวจประกอบด้วย

1. ตลับตรวจซึ่งบรรจุในซองอลูมิเนียมพร้อมหลอดหยด ซองละ 1 ตลับ บรรจุกล่องละ 20 ซอง

2. ขวดบรรจุน้ำยาสกัด (Extraction Reagent) 1 ขวด

3. หลอดสำหรับสกัด 20 หลอด

4. Swab จำนวน 20 แท่ง

5. คู่มือการใช้งาน

การเก็บรักษา

เก็บในอุณหภูมิ 4-30 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 18 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<