Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>Food Safety Test Kits>>ชุดทดสอบเมลามีน
 • header_20090205162707.jpg

  20090205163029.jpg
  20090205163116.jpg
  20090205181432.jpg
  ลักษณะของสารเมลามีนและอนุพันธุ์เมลามีนเป็นคริสตัลแวววาว
  20090205181649.jpg
  ผลของเมลามีนต่อสัตว์ปีก
  20090205181740.jpg
  ผลของเมลามีนต่อสุกร
  20090205181849.jpg
  ผลของเมลามีนต่อปลา
  20090205181922.jpg
  ผลของเมลามีนต่อกุ้ง
  20090206122619.jpg
  ทำการทดสอบน้ำและนม สีเหลืองไม่พบเมลามีน สีแดงพบเมลามีน
  เมลามีน          เมลามีน คือพลาสติกชนิดหนึ่ง มีสารประกอบฟอร์มาลดีไฮต์เป็นส่วนประกอบ ลักษณะเป็นผงสีขาวมีสูตรโครงสร้าง C3H6Nมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 66% เมลามีนจึงถือว่าเป็นโปรตีนเทียมชนิดหนึ่งความเป็นพิษ

            1. เกิดการระคายเคืองเมื่อสูดดม ทำให้ตาและผิวหนังอักเสบ

            2. เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ ระบบสืบพันธุ์ถูกทำลาย เกิดนิ่วที่ท่อปัสสาวะและไต เกิดมะเร็งที่ท่อปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก

            3. ในปลาไร้เกล็ดจะเกิดผิวสีดำ ตับไตขยายใหญ่และตาย

            4. ในกุ้งจะหัวโต ท้องบวม ท่อลำไส้และท่อสืบพันธุ์โป่งพอง

            5. ในไก่ เนื้ออุ้งเท้าอักเสบเป็นแผลและเน่า ไต และม้ามบวมขยายใหญ่

            6. ในสุกรจะกินน้ำมาก อาเจียน ผอมซูบเฉียบพลัน ปอดบวม มีน้ำที่ปอด ขาเจ็บ ปัสสาวะมีกลิ่นเหม็นรุนแรง และมีเกล็ดสีขาวที่พื้นคอก

  ปัญหา

            การเจือปนสารเมลามีนในอาหารและผลิตภัณฑ์นม อาจเป็นความตั้งใจเพื่อให้อาหารและผลิตภัณฑ์นมนั้นมีปริมาณโปรตีนสูงขึ้น เนื่องจากวิธีวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารเป็นการวัดหาปริมาณไนโตรเจนแล้วคำนวณกลับเป็นปริมาณโปรตีน ฉะนั้นเมลามีนซึ่งมีไนโตรเจนมากจึงให้ผลบวกเทียม และเชื่อว่าเมลามีนที่นำมาผสมในอาหารและผลิตภัณฑ์นมนั้นน่าจะเป็นเกรดต่ำ ราคาถูก มีการปนเปื้อน อนุพันธุ์อื่นของเมลามีน เช่น กรดไซยานูริกมาด้วย ซึ่งหากร่างกายของคนและสัตว์ได้รับสารทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน จะทำให้เกิดผลึกของสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำและเป็นพิษต่อเซลล์ท่อไตเป็นสาเหตุทำให้คนและสัตว์ตาย

  หลักการ

            การตรวจวิเคราะห์ในปัจจุบัน คือ ตรวจด้วยเครื่องจีซี, เอชพีแอลซี และจีซีเอ็มเอส ซึ่งสามารถทราบผลอย่างแท้จริงว่ามีการปนเปื้อนของสารเมลามีนอยู่ในระดับที่เท่าใด แต่การวิเคราะห์ดังกล่าวมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยากมาก ใช้เวลาตรวจนาน และมีราคาในการวิเคราะห์สูง ดังนั้นการตรวจเช็คด้วยวิธีทดสอบอย่างง่ายด้วยชุดทดสอบเมลามีนโดยใช้หลักการ Chemical Test ด้วยการเทียบสี จึงสามารถทดสอบเบื้องต้นและรู้ผลได้ทันที

  ประโยชน์

            1. สามารถใช้ทดสอบในน้ำดื่ม นม ผลิตภัณฑ์อาหารของคนและสัตว์ รวมถึงในปัสสาวะ

            2. สะดวก รวดเร็ว ทราบผลทันที

            3. มีความแม่นยำสูง

            4. ใช้ง่าย สามารถใช้ได้ในฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าระวังและผู้บริโภคทั่วไป

  ขนาดตัวอย่าง

            1 กล่อง 80 ตัวอย่าง

  ความไวชุดทดสอบ

            ทดสอบความเข้มข้นเมลามีนต่ำสุด 1 ppm.

  อายุการเก็บรักษา

            เก็บที่อุณหภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 3 ปี

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

   

   

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<