Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>Food Safety Test Kits>>ชุดทดสอบอะฟลาทอกซิน
 • header_20090129112642.jpg

  ชุดทดสอบอะฟลาทอกซิน

  20090129121058.jpg
  ชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน
  20090129121159.jpg
  ธัญพืชมีมักปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน
  20090129121254.jpg
  ธัญพืชมีมักปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน
  20090129121309.jpg
  ธัญพืชมีมักปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซิน
  20090129140839.jpg
  นักวิชาการทดลองใช้ชุดตรวจสอบ
  20090129140858.jpg
  Aflatoxin B1 -2,3 epoxide จับกับ DNA, RNA ทำให้เกิดมะเร็ง
  อะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)          สารอะฟลาทอกซินเป็นกลุ่มของสารพิษที่สร้างโดยเชื้อรา Aspergillus flavus A. parasiticus และA.nomius สารอะฟลาทอกซินที่สำคัญและพบเสมอในธรรมชาติมี 4 ชนิด คือ AFB1,AFB2,AFG1 และ AFG2 โดย AFB1 จะพบมากที่สุด และมีความเป็นพิษสูงสุดเพราะเป็นสารก่อมะเร็ง โดยทำให้เกิดมะเร็งตับทั้งในคนและสัตว์ แม้ได้รับสารพิษปริมาณเพียงเล็กน้อย สารอะฟลาทอกซินสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง 280 องศาเซลเซียส คงตัวในสภาพที่เป็นกรด แต่จะสลายตัวในสภาพที่เป็นด่าง และละลายน้ำได้เล็กน้อย เมื่อเข้าสู่ร่างกายบางส่วนจะถูกขับออกมารูปเดิม ทางปัสสาวะ อุจจาระ และทางน้ำนม บางส่วนจะเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่น (metabolites) ซึ่งตัวที่มีพิษมากที่สุด คือ Aflatoxin B1 -2,3 epoxide จะไปจับกับ DNA, RNA ทำให้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนผิดปกติ ทำให้เกิดมะเร็งตับ

            สารอะฟลาทอกซินมักพบปนเปื้อนอยู่ในผลิตผลเกษตรหลายชนิดที่เป็นทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ธัญพืชต่างๆ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ลูกเดือย เมล็ดทานตะวัน มะพร้าวแห้ง พริกแห้ง ถั่วลิสง และถั่วชนิดต่างๆ กุ้งแห้ง ปลาแห้ง เครื่องเทศ สมุนไพร และกาแฟ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกชนิดที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซิน เพราะเชื้อราที่สร้างสารพิษนี้มักแพร่กระจายอยู่ทั่วไป และสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เก็บเกี่ยวผลิตผลการเกษตร ระหว่างเก็บรักษา และการขนส่ง

            สารอะฟลาทอกซินนอกจากจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของผู้บริโภคโดยตรงแล้วยังเป็นปัญหาสำคัญที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องกีดกันทางการค้าทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนสารพิษนี้เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีการกำหนดค่าปริมาณการปนเปื้อนของสารอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตรแตกต่างกันไปเพื่อประโยชน์ของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ. 2529 กำหนดให้มีการปนเปื้อนของสารแอฟลาทอกซินได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หรือ 20 พีพีบี

  หลักการ

            ชุดตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินสำเร็จรูปใช้เทคนิค ELISA แบบการแข่งขันตรง (Direct Competitive ELISA) มีประสิทธิภาพการตรวจจับสารพิษมาตรฐานอะฟลาทอกซินที่เติมลงไปในตัวอย่างได้ 82-100 % และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เทียบเท่าวิธีทางเคมี

  ข้อดีของชุดตรวจสอบ

  1. ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีขั้นตอนในการเตรียมที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการ clean up

  2. สามารถตรวจสอบได้ครั้งละหลายตัวอย่างพร้อมๆกัน

  3. เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติ

  4. มีความไวในการตรวจวิเคราะห์สารพิษสูง สามารถตรวจได้ความเข้มข้นต่ำสุดถึง 0.4 ppb

  5. ใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้น ประมาณ 1 ช.ม. หลังเตรียมตัวอย่าง

  6. ช่วยลดมลพิษเนื่องจากไม่ได้ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเหมือนวิธีทดสอบทางเคมี

  7. ต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ต่อตัวอย่างต่ำเมื่อเทียบกับวิธีทางเคมี

  8. ผลการวิเคราะห์อ่านได้ทั้งแบบ Qualitative และ Quantitative

  9. สามารถใช้ตรวจหาสารอะฟลาทอกซินได้ในผลิตผลเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารคนและอาหารสัตว์

  ขนาดทดสอบ

            1 กล่อง มี 48 ตัวอย่าง

  การเก็บรักษา

            เก็บภายใต้อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<