Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Water Test Kits A-O>>Arsenic Test Kits>>ชุดทดสอบสารหนู (III)ในน้ำ (5 – 500 ppb.)
 • header_20080228120658.jpg

  ชุดทดสอบสารหนู

  คุณลักษณะของชุดทดสอบ
    ช่วงที่ใช้ทดสอบ   5 – 500 พีพีบี (ไมโครกรัมต่อลิตร)
    ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  20  มิลลิลิตร
    เวลาในการทดสอบ  20  นาที
    การนำไปใช้   ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำบาดาลกรณีนำไปใช้กับตัวอย่างชนิดอื่นต้องมีการศึกษาความเหมาะสมก่อน
    มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท   ยังไม่มีการกำหนด
    มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน   ยังไม่มีการกำหนด

  ที่มาและผลกระทบของสารหนู

   

  สารหนูเป็นธาตุกึ่งโลหะที่พบทั่วไปในธรรมชาติทั้งในดิน น้ำ ตะกอนดินท้องทะเลและในทะเล สารหนูทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็งเป็นสาเหตุของโรคไข้ดำ หากบริโภคน้ำหรืออาหารที่มีสารหนูเจือปนจะมีอาการอาเจียน ท้องเสีย และหัวใจผิดปกติ นอกจากนี้สารหนูยังสามารถสะสมอยู่ในตัวสัตว์น้ำ, นก และสัตว์บกด้วย ในปริมาณที่เท่ากัน สารหนู(III) จะมีความเป็นพิษรุนแรงกว่าสารหนูหรือสารหนู(V)

   

         

  คู่มือชุดทดสอบ
   
  ด้านนอก
  ด้านใน

   

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<