Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>Food Safety Test Kits>>ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร
 • header_20080311131930.jpg

  ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร

  หลักการ

               น้ำมันปรุงอาหารเมื่อนำมาทอดอาหารหรือเก็บรักษาไว้นานและอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม เช่น สัมผัสอากาศ ความร้อนและแสง จะเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพ คุณค่าทางอาหารลดลงและเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะน้ำมันพืชที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง จะทำให้เกิดสารต่าง ๆ ขึ้นเช่น อัลดีไฮด์ คีโตน แอลกอฮอล์ กรด เพอร์ออกไซด์ และ สารโพลิเมือร์ซึ่งจะทำให้น้ำมันเกิดการหืน จึงได้เกิดการพัฒนาชุดทดสอบนี้ขึ้น โดยสามารถตรวจสอบค่าเพอร์ออกไซด์ของน้ำมันปรุงอาหารในระดับปริมาณน้อยกว่า 5 ระหว่าง 5-10 และมากกว่า 10 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม

  จำนวนุตัวอย่างชุดทดสอบ

                ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร 15 ตัวอย่าง / ชุด

  ความไวของชุดทดสอบ

                ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารระดับต่ำสุดที่ตรวจได้ 0.5 มิลลิกรัมสมมูลย์ต่อน้ำมันหรือไขมัน 1 กิโลกรัม 

  การเก็บรักษาชุดทดสอบ

                 ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหารเก็บรักษาที่อุณภูมิห้อง อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

   

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<