Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ, อาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ>>ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)
 • header_20100317133048.jpg

  ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

  20100902003407.jpg
  การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส (SA-medium)
   หลักการของชุดทดสอบ          ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีน้ำเงินใส เป็นสีเขียวและสีเหลือง มีลักษณะเป็นเส้นสายเมื่อเขย่าเบาๆจำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

            – ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

            – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

  อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

            – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

            – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 3 เดือน

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

   

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<