Main Menu
สถิติเยี่ยมชม

header_20080311153305.jpg

ชุดตรวจสอบสารให้ความเผ็ดในพริก

20090206125746.jpg20090206125955.jpg20090206130010.jpg

20090206130058.jpg

ความสำคัญ              การนำพริกมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ใช้เป็นอาหารและใช้เป็นยา โดยสารสำคัญที่ทำให้พริกมีความเผ็ดร้อน คือ สารในกลุ่ม capsaicinoids  ซึ่งพบในพริกเกือบทุกชนิด ในปริมาณที่แตกต่างกันตามชนิดของพริก ก่อนที่จะนำพริกมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั้น ควรที่จะต้องทราบถึงปริมาณความเผ็ดของพริกก่อน ซึ่งในการวิเคราะห์หาปริมาณสารให้ความเผ็ดในพริกนี้ทำได้หลายวิธี ตั้งแต่วิธีดั้งเดิมโดยการชิม ซึ่งต้องมีความชำนาญและมีความผิดพลาดสูง รวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่มีราคาแพงได้แก่ เครื่อง HPLC ซึ่งต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์นานและต้องใช้โดยผู้ชำนาญเท่านั้น นอกจากนี้ชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริกที่มีขายในปัจจุบันในต่างประเทศก็เป็นชุดตรวจชนิด ELISA ที่มีความยุ่งยากและต้องใช้เครื่องมือ microtiter plate reader ในการวัด ต้องเก็บที่อุณหภูมิต่ำ (4-8 oC) และมีราคาแพง จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริกชุดนี้ขึ้นหลักการชุดทดสอบ

              ชุดตรวจสารให้ความเผ็ดในพริก เป็นชุดตรวจที่ใช้หาปริมาณสารให้ความเผ็ดในพริกแห้งโดยใช้กระบวนการทางเคมีในการตรวจสอบและยังสามารถดัดแปลงใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากพริก เช่น น้ำพริก หรือซอสพริกได้ ในการตรวจสอบ 1 ครั้ง ใช้ตัวอย่างพริกแห้งบดละเอียดประมาณ 1.0 กรัม ขั้นตอนการทดสอบใช้น้ำยาในการสกัดสารให้ความเผ็ดและทำปฏิกิริยากับสารที่สกัดได้ เพื่อทำให้เกิดสี และนำมาเปรียบเทียบกับสีเทียบมาตรฐานที่มีปริมาณของสารให้ความเผ็ด 0.1, 0.3 และ 0.5% ซึ่งความเข้มของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของ capsaicinoids ที่มีอยู่ในตัวอย่างพริก

ข้อดีชุดทดสอบ

              1. ใช้ง่าย ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมาก

              2. ไม่ต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงประกอบในการตรวจสอบ

              3. ทราบผลการตรวจหาปริมาณสารให้ความเผ็ดภายใน 1 ชม.             

              4. พกพาสะดวก เนื่องจากบรรจุอยู่ในภาชนะที่มีหูหิ้ว

              5. การเก็บรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

 

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<