Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Food Test Kits>>ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ, อาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ>>ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(V-medium)
 • header_20100317133706.jpg

  ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium)

  20100901235442.jpg
  การเปลี่ยนสีของชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์
  หลักการของชุดทดสอบ          ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium) ใช้ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อวิบริโอ สปีชีส์ (Vibrio spp.) ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ ใช้ง่ายและสะดวกในการปฏิบัติโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของอาหารตรวจเชื้อ จากสีเขียวใสเป็นสีเขียวอมเหลืองและ สีเหลือง พร้อมความขุ่น

  จำนวนตัวอย่างชุดทดสอบ

            – ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (V-Medium) ขนาด 20 ตัวอย่าง/ชุด บรรจุในกล่องพลาสติกพร้อมอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ

            – ขนาด Refill 50 ขวด (เฉพาะน้ำยาตรวจเชื้อ)

  อายุและการเก็บรักษาชุดทดสอบ

            – เก็บในตู้เย็นมีอายุการใช้งาน 12 เดือน

            – เก็บในอุณหภูมิห้องมีอายุการใช้งาน 6 เดือน

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

   

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<