Main Menu
สถิติเยี่ยมชม
 • หน้าแรก>>Products>>Medical, Public Health and Education Test Kits>>ชุดตรวจสอบชันสูตรโรค>>ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)
 • header_20100606140847.jpg

  ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)

  หลักการชุดทดสอบ         ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย เป็นชุดตรวจชนิดเร็วสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและเชื้อพลาสโมเดียมไวแวกซ์ในเวลาเดียวกันและตรวจสอบได้ทุกไอโซไทป์ (ไอจีเอไอจีเอ็ม, ไอจีจี) ในตัวอย่างซีรัม พลาสมาหรือเลือดครบส่วนของมนุษย์  โดยใช้เทคนิคอิมมูโน-โครมาโตกราฟี่ (Immunochromatography)  ให้ผลทดสอบเชิงคุณภาพ  คุณลักษณะชุดทดสอบ        – ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)ไบโอไลน์มาลาเรีย สามารถจำแนกการติดเชื้อระหว่างพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและไวแวกซ์ได้ชัดเจนจากการใช้รีคอมบิแนนท์แอนติเจนซึ่งเป็น erythrocytic phase antigen ที่แตกต่างกันโดยแถบแรกเคลือบด้วย MSP2 antigen (merozoite surface protein) ซึ่งจำเพาะต่อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัม และอีกหนึ่งแถบเคลือบด้วย MSP antigen   จำเพาะต่อพลาสโมเดียมไวแวกซ์

          – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบ

          – วิธีการทดสอบทำได้ง่ายและสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ และไม่ต้องใช้ทักษะความชำนาญของผู้ทดสอบเหมือนกับการตรวจวิธีกล้องจุลทรรศน์ เหมาะกับการตรวจสอบในพื้นที่ที่อาจไม่สามารถทำการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้ อ่านผลได้ภายในเวลา 5 – 20 นาที ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า        – เริ่มตรวจพบแอนติบอดีในวันที่ 5-14 หลังจากที่ได้รับเชื้อ

          – ใช้ตัวอย่างตรวจน้อยเพียง 20 ไมโครลิตรสำหรับเลือดครบส่วนและ 10 ไมโครลิตรสำหรับซีรัมหรือพลาสมา

          – ชุดตรวจการติดเชื้อมาลาเรียชนิดเร็ว ยี่ห้ออื่นๆที่มีจำหน่ายในปัจจุบัน มีข้อบกพร่องในการตรวจหา gametocytes carriers ซึ่งทำให้ยังคงเกิดการติดต่อของเชื้อมาลาเรีย (เนื่องจากแอนติเจน HRP-II ตรวจพบได้เฉพาะในระยะที่เป็น asexual ไม่พบในระยะที่เป็น gametocyte) ดังนั้นชุดทดสอบไบโอไลน์มาลาเรียซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจหาแอนติบอดีต่อ MSP และ MSP-2 แอนติเจน ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในทุกระยะของวงจรชีวิตของเชื้อ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นพาหะได้

          – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

  ขนาดบรรจุ 

           ขนาดบรรจุ 40 เทสต์/กล่อง ประกอบด้วยตลับทดสอบ 40 ชิ้น น้ำยาไดลูเอนท์ 1 ขวดและคู่มือวิธีการใช้ โดยแต่ละตลับแยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์ พร้อมสารดูดความชื้น

  ความไวของชุดทดสอบ

         – เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความไวต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ 44.05% และร้อยละ 33.3 ตามลำดับ  สาเหตุที่ชุดตรวจมีความไวไม่สูงมากเนื่องจากเป้าหมายในการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นการตรวจหาเชื้อแต่ชุดตรวจชนิดเร็วจะตรวจหาแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีจะสามารถตรวจพบได้ประมาณ 5-14 วันหลังจากเกิดการติดเชื้อ

          – เมื่อเทียบกับการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชุดตรวจมีความจำเพาะต่อการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมและพลาสโมเดียมไวแวกซ์เท่ากับร้อยละ  85.11 และ 93.86  ตามลำดับ 

  อายุและการเก็บรักษา

          – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส         

          – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า  12  เดือน นับจากวันที่ผลิต

  ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

   

 • Requesting a Quotation and Ordering Products

  131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building,

  Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand. 

  Tel.  02-191-3928 Fax 02-191-3929


  For more information please contact 081-847-6768 (Ms. Nareerat) IDLine: @alltestkit

  E-mail : info@highents.com

   

  >>Online Quotation Click here<<